Logo_aarslevfysioterapi

vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap eller personer med fremadskridende sygdom.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vi følger de nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger på vederlagsfri fysioterapi og har specialhold indenfor sclerose, Parkinsons-syge og senhjerneskadede.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.