vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap eller personer med fremadskridende sygdom.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vi følger de nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger på vederlagsfri fysioterapi og har specialhold indenfor sclerose, Parkinsons-syge og senhjerneskadede.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper:

1. Medfødte eller arvelige sygdomme
2. Erhvervede neurologiske sygdomme
3. Fysiske handicap som følge af ulykke
4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom, omfatter kun progressive sygdomme indenfor hoveddiagnosegrupperne 1, 2 og 4.

Eksempler på diagnoser som er omfattet af den vederlagsfri ordning:

  • Parkinsons sygdom
  • Sclerose
  • Apoplexi (følger efter blodprop eller hjerneblødning)
  • Kronisk leddegigt
  • Psoriasisgigt
  • Følger efter polio
  • ​Rygsøjlegigt (Morbus Bechterew)
  • Andre medfødte, arvelige eller erhvervede neurologiske sygdomme m.fl.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

venteliste til patienter på den vederlagsfri ordning

Klinikken har i øjeblikket venteliste til vederlagsfri fysioterapi – speciale 62.

De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi har på landsplan været for høje i forhold til den fastsatte udgiftsramme. Dette skyldes udelukkende at der er kommet flere patienter til ordningen. De praktiserende fysioterapeuter er derfor blevet bedt om at begrænse tilgangen til ordningen. Det betyder, at der kan opstå ventetid for patienter der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Det kan også betyde, at de patienter, der kan klare sig med mindre behandling – i hvert fald i en periode – ikke kan få så meget behandling som tidligere.

Vi havde meget gerne set, at rammen var større og gav mulighed for at modtage alle patienter med lægehenvisning, men politikerne har ikke ønsket en større ramme. Det er kommunerne, der betaler udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Hvis du vil klage, skal du klage skriftligt inden for 6 uger over for den kommune, hvor du bor, eller direkte over for regionen. Klagen behandles af samarbejdsudvalget i den region, hvor klinikken ligger.