sikkerhed

fokus på sikkerhed

Vi har altid stor fokus på sikkerhed. Men skulle du opleve, at noget går galt i din behandling eller opleve en utilsigtet hændelse, hvor behandlingen eller træningen hos os har været til skade, uventet og unødig smerte eller ulempe, vil vi meget gerne, at du tager kontakt til en af vores medarbejdere.

Vi indberetter utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet til Styrelsen for patientsikkerhed, for at sikre en fremadrettet læring af disse hændelser.

 

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling.  Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af det, der er sket, både der, hvor det skete, og i sundhedsvæsenet generelt’.

 

Har du haft en utilsigtet hændelse?

Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Nedenfor finder du Styrelsen for Patientsikkerheds folder der beskriver, hvordan man forholder sig, hvis man ønsker at  indsende en beskrivelse af en utilsigtet hændelse.

Styrelsen for patientsikkerhed