fysioterapi med osteopati

Fysioterapeut Victor Ladegourdie er gang med den 4-årige uddannelse til osteopat ved D.O. osteopati – European School of Osteopathy i England.

Victor tilbyder derfor enkelte fysioterapi-konsultationer, med udgangspunkt i de osteopatiske principper

– Osteopati er en kompleks og helhedsorienteret behandlingsform, hvor behandleren kigger på sammenhænge i kroppen frem for enkelte dele. En behandling tager derfor typisk længere tid, fordi mange flere elementer skal udredes og adresseres.

Jeg vil anbefale osteopati til dig, der har et problem, hvor man ikke kan “finde noget”. Eller hvis du føler, at der hidtil er blevet kigget for ensporet på dit problem.

Victor Ladegourdie

Aut. fysioterapeut, Osteopat D.O. Stud.

Hvad er osteopati?

Osteopati er en særlig måde at undersøge og behandle kroppen på. En osteopat undersøger og behandler alle vores krops systemer. Målet er at hjælpe kroppen tilbage til den bedst mulige balance, genvinde sin funktion og helbrede sig selv.

En osteopat betragter kroppen som en helhed; hvad der sker i én del af kroppen påvirker resten, da alle strukturer i kroppen påvirker og er afhængige af hinandens funktion.

Osteopaten behandler derfor både symptomerne og selve årsagen. Derudover kan osteopaten eventuelt give nogle basale råd og anbefalinger, herunder omkring øvelser, motion, kost og søvn, hvis det er relevant.

En osteopat anvender alene sine hænder til både undersøgelse og behandling. Osteopaten undersøger og forebygger dysfunktioner i hele kroppen, og behandler led, muskler, bindevæv, kar og nerver med såkaldte osteopatiske manipulative teknikker for at normalisere kroppens funktioner. Osteopatiske manipulative teknikker omfatter blandt andet manipulationer og mobilisering af kroppens led, muskler og fascier (det tynde bindevæv) strækteknikker samt muskelenergiteknikker.

historien bag osteopati

Osteopatien blev grundlagt af den amerikanske læge, Andrew Still.

Still var en af de første læger, der arbejdede ud fra en idé om forebyggelse, og at man skulle fokusere mere på at behandle selve sygdommen frem for blot symptombehandling.

Siden da har osteopatien bredt sig og bliver praktiseret i flere og flere lande verden over. I USA er det en del af medicinstudiet og i mange lande er osteopatien statsautoriseret bl.a. i England, Frankrig og Australien.

I Danmark kan man tage den 4-årige osteopatuddannelse, hvis man er autoriseret fysioterapeut eller læge.

lige nu: gratis screening

Overvejer du om fysioterapeutisk behandling med osteopati kunne være det rigtige til dig, så tilbyder vi lige nu en gratis screening. Denne screening indbefatter ikke behandling.

Du vil blive undersøgt af Victor, der er ostepat D.O. stud. og autoriseret fysioterapeut. Screeningen varer cirka 15 minutter.

Skulle det vise sig, at fysioterapi med osteopati ikke er det rigtige, vil han vil rådgive dig til at finde den bedste løsning på dit problem.

Finder du i løbet af den gratis screening ud af, at du ønsker behandling, bestiller vi en efterfølgende tid til dig.