fysioterapi

Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktiviteter, der påvirker kroppen og derved hjælper dig til at fungere bedst muligt. En fysioterapeut arbejder med kroppens muskler, led, knogler og nervesystem for at forbedre dens funktioner og bevægelser.

Fysioterapi bruges både forebyggende og når skaden er sket. Med kombinationen af manuel behandling og træningsøvelser får kroppen de bedste forudsætninger for at genoptræne og forebygge.

et forløb hos os har typisk fem faser:

1. Udredning af, hvad du fejler og hvorfor. Dette sker på baggrund af vores samtale efterfulgt af en grundig undersøgelse og tests.

2. Information om din skade og en plan for din behandling.

3. Behandling, der sigter mod at reducere/fjerne dine gener.

4. Genoptræning som er tilpasset dig – det kan være individuelt eller på hold.

5. Rådgivning om øvelser og andre sundhedstiltag der forebygger, at skaden kommer igen.

fem trin i behandlingsforløb

grundig undersøgelse er alfa og omega

En konkret fysioterapeutisk diagnose er en betingelse for en målrettet behandling. Derfor har vi altid en indledende samtale og en grundig undersøgelse, hvor vi finder frem til årsagen til dit problem. Første konsultation varer typisk 45-50 minutter.

Efter undersøgelsen opstiller vi sammen et fælles mål og en plan for dit behandlingsforløb. Det er med til at sikre, at behandlingen og planen tilgodeser netop dine problemer, ressourcer og behov.

Planen vil altid involvere dig selv, så du lærer at forebygge en evt. ny skade – så fysioterapi handler i høj grad om hjælp til selvhjælp. Indsatsen kan for eksempel bestå af behandling, øvelser og forebyggende tiltag i din hverdag.

I mange genoptræningsforløb handler det om at bryde nogle uvaner og erstatte dem med vaner, der er bedre for dit helbred og din generelle sundhed.

Får jeg massage?

Mange tror fejlagtigt, at fysioterapi betyder, at man skal have massage. Det sker faktisk kun sjældent. Som du kan se ovenfor, er et besøg hos en fysioterapeut derimod et dynamisk forløb, hvor vi udreder, hjælper og vejleder, men hvor du selv spiller hovedrollen. På den måde får du en løsning, der er tilpasset og tilgodeser lige netop din krop og som – vigtigst af alt – holder på den lange bane.